Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě E-Shop IndianMotorcylcle-Brno a PolarisBrno.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu společnost Power Machines Brno s.r.o. se sídlem v Malhostovicích 238, IČO 06555616, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102779. Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
– Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek Reklamačního řádu. Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz ).

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz ). Kupující, který uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Prodávajícím, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr ).

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Případné nejasnosti s Vámi vyřešíme buď telefonicky +420 720 052 001 nebo na e-mail info@indianbrno.cz a info@polarisbrno.cz